سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی، کوچه موزه، پلاک ۳۴، واحد ۲